Posts tagged “Emil Cioran

Remember – Sedusă şi exilată

Viaţa şi cu mine suntem două linii paralele ce se întâlnesc în moarte.

Emil Cioran